تمتع در لغت به معنی بهره وری و لذت بردن است.هنگامی که از (استمتع به کذا)استفاده میشود منظور زمانی است که کسی از چیزی لذت برده و بهره مند شده است.متعه  به دلیل داشتن م و یا کسر آن, اسم مصدر تمتعاست همان اسمی است که به آنچه از آن بهره یا لذت برده اند اطلاق می شود.به تمتع در حج (حج تمتع) گویند.

حج تمتع در اسلام جایگاه ویژه و بسیار مهمی دارد که آن را حجه الاسلام یا حج واجب نیز می خواند.

انجام این فرضیه الهی و مهم به شرط داشتن استطاعت یک بار در عمر هر مسلمان واجب است.

 

 

 

 

تهیه و تنظیم: فرین عبادی